Hướng dẫn làm Intro giới thiệu kênh trên máy tính-PC[M. Edm Pyk]

2 Comments

  1. Trần Dần Gamer

    lm cho mik 1 cái intro tên NTL dc ko ???

  2. RTY Channel

    ad làm giúp cho mik cái đc ko ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *