Sức Khỏe✅

Hướng dẫn đo lượng mỡ cơ thể % body fat bằng kẹp đo mỡ | Nguyễn Hoàng GymBảng tra cứu % mỡ
Nam

Tổng mm Tuổi 16-29 30-49 50+
20 8.1 12.1 12.5
22 9.2 13.2 13.9
24 10.2 14.2 15.1
26 11.2 15.2 16.3
28 12.1 16.1 17.4
30 12.9 16.9 18.5
35 14.7 18.7 20.8
40 16.3 20.3 22.8
45 17.7 21.8 24.7
50 19.0 23.0 26.3
55 20.2 24.2 27.8
60 21.2 25.3 29.1
65 22.2 26.3 30.4
70 23.2 27.2 31.5
75 24.0 28.0 32.6
80 24.8 28.8 33.7
85 25.6 29.6 34.6
90 26.3 30.3 35.5
95 27.0 31.0 36.5
100 27.6 31.7 37.3
110 28.8 32.9 38.8
120 29.9 34.0 40.2
130 31.0 35.0 41.5
140 31.9 36.0 42.8
150 32.8 36.8 43.9
160 33.6 37.7 45.0
170 34.4 38.5 46.0
180 35.2 39.2 47.0
190 35.9 39.9 47.9
200 36.5 40.6 48.8

Nữ

Tổng mm Tuổi 16-29 30-49 50+
14 9.4 14.1 17.0
16 11.2 15.7 18.6
18 12.7 17.1 20.1
20 14.1 18.4 21.4
22 15.4 19.5 22.6
24 16.5 20.6 23.7
26 17.6 21.5 24.8
28 18.6 22.4 25.7
30 19.5 23.3 26.6
35 21.6 25.2 28.6
40 23.4 26.8 30.3
45 25.0 28.3 31.9
50 26.5 29.6 33.2
55 27.8 30.8 34.6
60 29.1 31.9 35.7
65 30.2 32.9 36.7
70 31.2 33.9 37.7
75 32.2 34.7 38.6
80 33.1 35.6 39.5
85 34.0 36.3 40.4
90 34.8 37.1 41.1
95 35.6 37.8 41.9
100 36.3 38.5 42.6
110 37.7 39.7 43.9
120 39.0 40.8 45.1
130 40.2 41.9 46.2
140 41.3 42.9 47.3
150 42.3 43.8 48.2
160 43.2 44.7 49.1
170 44.6 45.5 50.0
180 45.0 46.2 50.8
190 45.8 46.9 51.6
200 46.6 47.6 52.3

source: https://chicagorussianriders.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://chicagorussianriders.com/category/suc-khoe/

10 Comments

  1. Nguyễn Hoàng Gym October 12, 2019
  2. Hoàng Huy October 12, 2019
  3. Dung Chu October 12, 2019
  4. NT Tâm October 12, 2019
  5. Huy Anh October 12, 2019
  6. NT Tâm October 12, 2019
  7. Tam Nguyen October 12, 2019
  8. Tam Nguyen October 12, 2019
  9. Kha Võ Minh October 12, 2019
  10. Bon Toàn October 12, 2019

Leave a Reply