Hướng dẫn chia ổ cứng trên win 10 một cách đơn giản

2 Comments

  1. nguyễn thanh tùng

    nói như bị ngẹt mũi.

  2. Duc Hoa

    lề mề vãi lìn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *