HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO Ô VUÔNG, CHECKBOX TRONG WORD-How To Add Check Boxes to Word Documents

3 Comments

  1. Thanh Toàn

    Muốn tìm dấu ?? Có ô vuông

  2. Lieu Han

    cho hỏi cách xóa ô vuông với

  3. Ly Na Đinh Thị

    nếu có ô vuông sẵn rồi, muốn điền số vào mà không được xóa ô vuông thì làm sao ak?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *