Hội yêu xe cuốc cần dài rào mõ vịt. Sáng cuốc Komatsu PC 220. Máy xúc đất miền tây – Thủy Miền Tây

Hội yêu xe cuốc cần dài rào mõ vịt. Sáng cuốc Komatsu PC 220. Máy xúc đất miền tây – Thủy Miền Tây



Hội yêu xe cuốc cần dài gắn rào mõ vịt. Sáng cuốc Komatsu PC 220. Máy xúc đất miền tây bơi phà gấp đất trên sông lưu thông tàu thuyền vận chuyển hàng hóa 1054 – Thủy Miền Tây

source: https://chicagorussianriders.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chicagorussianriders.com/category/cong-nghe/

5 Comments

 1. Mê Bóng Đá

  Xe làm việc hiệu quả và nhanh

 2. Hi Jomini

  Very good job… happy day my friend ~♡^^♡😍😍

 3. Lê Khoa

  Quá chuyên nghiệp luôn

 4. Carlos Alexandre Cantor do telhado

  Boa noite olha aí a PC.220 👍

 5. Life is Good Regardless

  First like and view please pin my comment! 👍👍👍😎😎😎🙂🙂🙂🙏🏼🙏🏼🙏🏼👌🏼👌🏼👌🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *