Hội An thí điểm sử dụng xe buýt điện phục vụ khách du lịch | Tiêu điểm FBNC TV

Hội An thí điểm sử dụng xe buýt điện phục vụ khách du lịch | Tiêu điểm FBNC TVHội An thí điểm sử dụng xe buýt điện phục vụ khách du lịch
Trong quý 2 này, tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện triển khai thí điểm sử dụng xe buýt điện phục vụ khách du lịch ở thành phố Hội An.
#FBNCTV #dulichHoiAn #xebuytdien

source: https://chicagorussianriders.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chicagorussianriders.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *