Học Excel cơ bản | 50 Hướng dẫn tách tên, họ và tên đệm ra khỏi tên riêng trong Excel từng bước

19 Comments

 1. ĐT Nguyễn [Học Excel Online]

  Đây là nội dung nhỏ trong bộ khoá học:

  ▷ Khoá học "Học Excel, Có Việc Ngay": http://bit.ly/2uPgEXL
  ▷ Khoá học "Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc": http://bit.ly/2tcCvGI

  ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online

 2. tang anh minh

  fILE DOWNLOAD LỖI 404 NGỦM RỒI, CẢ BÊN HƯỚNG DẪN HÀM MATCH CŨNG VẠY

 3. Trang Phan

  Sao phải dùng hàm substitute ở phần tìm số lượng dấu cách có trong tên vậy ạ?

 4. Cu Nghĩa Tay To

  sao tôi làm hoài mà vẫn còn nguyên công thức vậy. ai giúp tôi với

 5. Nguyen An

  Hay quá, mà anh ơi, mấy bài 51,53,55,mấy bài đằng sau ấy anh để chế độ riêng tư ạ 😀 không công khai đc à anh

 6. Phương Nguyễn Văn

  TT ®Þa chØ kh¸ch hµng Sè l­îng
  1 ThÞ trÊn Tam S¬n HuyÖn Qu¶n B¹ #VALUE! 1
  2 ThÞ trÊn ViÖt Quang HuyÖn B¾c Quang 1
  3 ThÞ trÊn VÞ Xuyªn HuyÖn VÞ Xuyªn 1
  4 §«ng Hµ HuyÖn Qu¶n B¹ 1
  5 Th«ng Nguyªn HuyÖn Hoµng Su Ph× 2
  6 Xu©n Giang HuyÖn Quang B×nh 1
  7 ThÞ trÊn §ång V¨n HuyÖn §ång V¨n 12
  8 ThÞ trÊn Cèc Pµi HuyÖn XÝn MÇn 7
  9 ThÞ trÊn MÌo V¹c HuyÖn MÌo V¹c 7
  10 ThÞ trÊn Phè B¶ng HuyÖn §ång V¨n 3
  11 ThÞ trÊn Vinh Quang HuyÖn Hoµng Su Ph× 1
  12 ThÞ trÊn Yªn B×nh HuyÖn Quang B×nh 2
  13 ThÞ trÊn Yªn Minh HuyÖn Yªn Minh 7
  14 ThÞ trÊn Yªn Phó HuyÖn B¾c Mª 6
  15 §ång T©m HuyÖn B¾c Quang 4
  16 B»ng Hµnh HuyÖn B¾c Quang 1
  17 B»ng Lang HuyÖn Quang B×nh 2
  18 H÷u S¶n HuyÖn B¾c Quang 3
  Em muốn tách huyện và tên huyện ra thì làm như thế nào có thể cho em công thức và gửi vào mail: phuongnvhg@gmail.com em xin cảm ơn.

 7. Sơn Đạt

  có mấy video trong riêng tư à thanh ơi…

 8. HTV Jeans

  cách mới mấy bạn

  https://www.youtube.com/watch?v=5JPyFclFYic

 9. Thuy Linh Nguyen

  Anh, tách xong rồi, muốn xoá dòng đủ họ và tên ban đầu làm sao ạ

 10. CHƯƠNG NGUYỄN

  Cảm ơn bạn nhiều lắm !!!!

 11. Thái Nguyễn

  Copy toàn bộ tên ra cột mới => Select all Column => Ctrl + H => Find what "* ", Replace with "" => Replace All! :P… Done

 12. Hưng NTV

  Ngồi gõ lại cho nó nhanh 🙂

 13. Đoàn Bích Ngọc

  Baan này dạy dễ nhớ ne, like bạn

 14. mai binbinbin

  Thầy giảng bài nầy rất dể hiểu, rất thu hút người học, tôi rất thích bài giảng nầy, điều hay nhất, ấn tượng nhất đó là giọng nói của Thầy, lúc trầm, lúc bổng nhẹ nhàng dể chịu nghe có cảm giác như đang thỏ thẻ rót mật vào tai ấy, thật sự tôi thích giọng nói của Thầy vô cùng. Thật sự tôi chưa từng được nghe giọng nói như thế nầy bao giờ kể từ khi biết đi học. Chân thành cảm ơn thầy. Xin chúc Thầy khỏe và có nhiều niềm vui…!

 15. khoaikhoaii

  anh ơi, anh có làm clip hướng dẫn sử dụng pivot table ko ah?

 16. Minh nguyen van

  Sao a giỏi thế….

 17. Ly HoaiNam

  Bạn này nói giọng dễ nghe quá, mỗi tội chữ công thức nhỏ xíu, vừa nhìn, vừa nghe, vừa thao tác hơi vất chút.

 18. Tiệp Nguyễn

  anh không có video dạy word và power poit sao?

 19. Hai Linh

  tuyệt vời! cảm ơn bạn rất nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *