Hàm VLOOKUP không thay đổi khi chèn cột vào giữa bằng cách tùy chỉnh col-index-num trong Excel

Hàm VLOOKUP không thay đổi khi chèn cột vào giữa bằng cách tùy chỉnh col-index-num trong ExcelCách sử dụng hàm Vlookup cơ bản trong Excel và nâng cao với col-index-num để giá trị không đổi khi insert thêm cột với hàm VLOOKUP

SERIES HỎI ĐÁP VÀ BÀI TẬP TRONG EXCEL

Với hàm VLOOKUP, việc tìm kiếm và truy xuất dữ liệu trong Excel trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng để hàm VLOOKUP vẫn làm việc khi chúng ta thêm nhiều cột vào bảng tính, bài video này sẽ giúp bạn!!!

Share link:

CÁCH SỬ DỤNG HÀM VLOOKUP TRONG EXCEL
Nội dung:
– Hàm Vlookup
– Cách xử lý với col-index-number

————————————————————
Người hướng dẫn
VÕ MAI SANG
Tel: 0909756601
Email: sangvo2211@gmail.com
Facebook:
Youtube:

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “Hàm Excel cơ bản và nâng cao – Xóa khoảng trắng với hàm TRIM và kết hợp TRIM MATCH”

-~-~~-~~~-~~-~-

Nguồn: https://chicagorussianriders.com/

Xem thêm bài viết: https://chicagorussianriders.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *