gộp kênh, cắt ảnh, tạo khóa giải đoán, phân loại, xuất bản đồ trên phần mềm ENvi

3 Comments

  1. Catphuong Nguyen

    cho mình hỏi tại sau landsat 8 là 11 kênh mà ở đây khi bạn gộp kênh lại chỉ add 7 kênh?

  2. Bảo Nhi

    bạn ơi bọn mình phải cắt theo 1 vùng thì cắt ntn

  3. Khánh Tạ

    anh ơi,anh cho em xin sdt dc không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *