Game Xe Tăng | KV – 54 | Super Tank Rumble

14 Comments

 1. Pro gamer x Hoang

  Hi Vietnamese guy download my blue print!

 2. Dương Thân

  Anh hãy chế tạo KV-51

 3. Mer Said

  0:47 Is that a KV-54?
  No its ratte !!!!!
  Dislike!

 4. Адамка Беленький

  Придурак это ратте а не кв54 и почему ты ему пушку не поправил дебил!

 5. TTD_ Gozilla

  Không phải KV-54 đây Ratte P.1000 của Đức hiểu hông

 6. L HL2412

  Mới vô gãy cổ r

 7. Dung Le

  Hanh nhành na Nhi

 8. Daniela Emidio Cerqueira

  Eu vi meu tanque vendido que eu vendi na que eu tinha jogo

 9. Bemipo Nguyen

  Ung ho ban, ban bkt chua vay

 10. Tự Do VlogS

  Game hay , nhìn dông như chong phim mà mình hay xem luôn , tuyệt vơi

 11. Vapegames Indonesia

  please subsback

 12. Djibeng Official

  Nice, I wait for subs back y friend 😁

 13. Đảo Hải Tặc Channel

  Chưa đủ mạnh

 14. Tik Tok TOP Channel

  Yếu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *