(gà đã bán) Lứa trời giáng. Em trai ô thần kê (0964799608)

2 Comments

  1. trường vũ

    Thằng này bán gà lừa đảo nhé ae

  2. Hien Hoang

    bao tiền đó bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *