Đùi gà luộc nước dừa

2 Comments

  1. Trường Chinh Vlogs

    ngon.để tiếp tục lâu dài bn hãy sang ủng hộ kênh mình nha

  2. Đẹp Trần

    Ngon z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *