Đói bụng quá lục tủ lạnh xem còn gì ăn k.. Chỉ thấy toàn là rau k.. Buồn quá đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *