Menu Close

ĐOÀN TÀU DU LỊCH TRÊN ĐƯỜNG VỀ THÀNH PHỐ BIỂN NHA TRANGNhững đoàn tàu du lịch trên đường về thành phố biển Nha Trang .
The train travel on the way to the coastal city of Nha Trang.
Perjalanan kereta dalam perjalanan ke kota pantai Nha Trang.
การเดินทางโดยรถไฟระหว่างทางไปเมืองชายฝั่งของญาจาง

source: https://chicagorussianriders.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chicagorussianriders.com/category/du-lich/

12 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *