Đình chỉ thẩm mỹ viện hút mỡ bụng thai phụ

One Comment

  1. Long Nguyen

    Có sao dùng thế đừng có rửng mỡ mà hoạ đấy chị e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *