Điều trị suy giãn tĩnh mạch chân

One Comment

  1. con thỏ pin

    E chào Bs .e đừng lâu hay bị căng đau và ngồi xuống cũng đau . vậy có phải bị giãn tĩnh mạch ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *