Đi xe hơi phải sung sướng gì đâu….nhức đầu, chóng mặt, muốn ói