Đến cân nặng cũng đôi nữa thì cưới luôn cho đóm keys tụi tui vừa lòng 😂

2 Comments

  1. Ngọc Nhi

    Chào bà ĐÓM!!!
    Tui cũng là bà ĐÓM nè!!!

  2. Đức Nguyễn Văn

    ……25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *