Đánh tráo số phận. Tập 7.TV trực tiếp

3 Comments

  1. Đoan Phan

    Đưa nhạc vô có nghe được cái gì đâu, dẹp ko xem nữa.

  2. oc1960 banoi

    Nhạc quá quá to nghe khủng quá kkk

  3. Hung Vu

    Phim thì hay chỉ ghét nhạc nền quá lớn có những đoạn rất khó nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *