Đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word 2007, 2010, 2013

3 Comments

  1. Flower shop

    Nếu có thể thì bạn nên thuyết minh trong quá trình làm chứ ngồi đọc không hay lắm, tốn nhiều thời gian quá. Dù sao thì cũng cám ơn bạn đã bỏ sức ra làm video.

  2. Youtober Like

    Video rất hữu ích cảm ơn.

  3. Hướng dẫn Mail

    Rất hữu ích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *