Đánh giá màu vàng hồng của iPhone 6s, iphone 6s plus

5 Comments

 1. Kênh Yêu ca hát

  đănh ky kênh minh vs mn oi

 2. Nô Bi Ta

  ad cho hoi nhac nen ten gi z

 3. bao long

  mih cug thit mjh mun co nhu trua co co hoi

 4. irish hi

  thik thi mjnh thik mau hong. nhung vi the nen cung ngai ko muon mua mau hong

 5. Hiền Đoàn Thị Ngọc

  minh vân thich mau vang hong sang chanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *