Đàn ca tài tử 2019 trích đoạn ” bên cầu dệt lụa” trình bày: Hoàng Dũng – Tuyết Oanh . Xã Thạnh Lộc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *