Đà Lạt Trip cùng Team Ẩn Cư ( Phần 1)

2 Comments

  1. Ông Tài Vlog

    Video kể lại chuyến đi kỷ niệm của Team bọn mình. Cảm ơn các bạn đã ghé xem video này !

  2. Quốc Nguyễn

    cho nick face đi tài…. tui Quốc chung team hôm Cn trekking ma thiêng lãnh nè ông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *