Cùng học tin học quyển 3 | Mẫu trang trí 1 với paint windows 7

One Comment

  1. Tin học không khó

    Trong video hướng dẫn trang trí mẫu 1 đã sử dụng những công cụ và màu nào để vẽ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *