CRIT YI vs YASUO FULL BUILD FIGHTS & Best Moments!

27 Comments

 1. Gorazd Vuk

  Yi is playing with a handicap no guinsoo

 2. Jolka Dudek

  Yi

 3. † Fortunity †

  Ale idioci master crit jest pod lethal A nie conq

 4. Omar Abd

  Yı with ult better

 5. văn dung nguyễn

  Yi lúc nào cũng phải có cuồng đao
  Ko có cuồng đao coi như bỏ

 6. dato cotne

  i think yasuo won. that build not good

 7. yip Wang

  Yisuo is won

 8. Jon Cil

  Tao thích yasuo

 9. Lyka '

  Master

 10. Kiệt Lâm

  Ys solo skill khá khó ăn yi vì nó có cái Q mà chuẩn cái là lặc đầu ý r ((:

 11. justinenanggan nanggan

  Master yi wins as always

 12. CGS_LastBreάth

  master

 13. Brecker KVT

  Master yiiiiii

 14. RM. Salazar

  Crit yi vs ad yi like if I agree:)

 15. Mgnnkm_Q8 مجننكم q8

  MASTER YI

 16. Darkin Yasuo

  Why yasuo don't use EQR

 17. Hau Le

  Yasuo phai có lính mới công bằg :))

 18. FAZE Παύλος κεριμης

  MASTER YI WIN IS GOOD PLAYER

 19. Crystal TCK

  yas full combo win!

 20. Lucanic Lord

  Q

 21. andrik sanchez

  Jax wins jajajaj

 22. Scamvt NCN

  Sao ăn đc con yi khi ko lính ???

 23. Sanh Trương Cao

  Yi chí mạng sao ăn đc yasuo

 24. Nguyễn Đạt

  Yasuo won

 25. Zed-Yasuo Main-ru server

  Skill matchup

 26. Alion940

  MasterYi Ez win, unbalanced game!

 27. Ahmet Çavdar

  Master is don't right click hero xd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *