Cover Đời chỉ là thế thôi. Tiếng thái.(Tọc)

Cover Đời chỉ là thế thôi. Tiếng thái.(Tọc)Khổ cón chắng mi, sin chăng hăng
Hặc panh nong pi, chi lảy hờng hy
Đàng hăng tốc khó, sín chắng chếp chằu
Chơ tốc lút bơ hền phàu
Chơ cù nhăng mi, chương khòng sáu e sủ
Phằu cở ma kem, thàm don ngân
Chơ cù tốc lút, ma chếp cuồng hùa chàu
Sàu cài pày dệt, xường Bơ quén
Chơ mết ngân, chi phắu ma kem cù
Thàm cá pha thèn, chi mi phằu pé săng cù

Khổ cón chắng hăng, chắng ế khòng
Hặc panh nong pi, bơ lảy hờng hy
Dệt nhắu cánh cằn, chắng hu lảy chằu
Chơ tốc lút bấu phàu choi.

Tô phăng nơ nọng pi
Cù đàng căm ơn xù
Mi xù cù chắng mi mư me ni
Tưa nưng i máu thôi
Cù sò căm ờn xù
Khảy cù chắng hu, đơi cở pền sin thồi

source: https://chicagorussianriders.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://chicagorussianriders.com/category/kinh-doanh/

One Comment

  1. Ải bả sung Vlogs

    Chưa ổn đâu nhé
    Hát kg nghe tiếng kim đồng hồ quay ý nó cứ đều đều đều đều từ đầu tới cuối thôi
    Bài này là phải ca tăng ca tọ
    Đánh đàn cũng ca tăng ca tọ theo nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *