Chơi thử mode one piece cho minecraft pe

13 Comments

 1. noob mod games

  Link mods trong video nè mấy bạn. http://www.mediafire.com/file/1m3sd3b9sp16pg3/%255BMOD%255D_-_Onepiece9_By_ReVeRsE.zip/file

 2. phúc cute 2

  Bạn nói quá 5 phút ko dc mà sao video 6:01 vậy?

 3. Craftting Gaming

  Bạn phiên bản mấy vậy

 4. David Tafe

  Best mod ever

 5. Mai Le

  Sinh tồn tìm trái ác quỷ ở đâu

 6. TopVK Gaming

  Sao để lấy trái ác quỷ?

 7. Phong Trieu

  Bạn ơi làm sao chơi 2 ng vậy?

 8. Gọi tao là Đấng

  Block laucher pro k vào được bạn ơi

 9. Bộ Bộ

  Bạn ơi đang clip chỉ cách cài đi bạn

 10. Bộ Bộ

  Bạn ơi chỉ cách cài đi bạn

 11. noob mod games

  Mình ko có link mod nhưng mình có link tải minexraft 0.14.0 blocklauchers và toolxboxcraft cho MCBE 0.14.0 nè vì muốn chơi mod thì phải có 3 cai này. http://www.mediafire.com/file/o2y0pzyp62663re/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2589%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594.zip/file

 12. one piece

  https://www.mediafire.com/download/bd5y7r57f75evbm

  Mod one piece v.8

 13. noob mod games

  Các bân nhớ like và đăng kí giúp mình nha khi nào có link mình sẽ gửi link cho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *