Chở Gấu – Đi Chùa Khỉ [ Long Hải – Bà Rịa – Vũng Tàu 2019 ]

2 Comments

  1. Minh Trần

    Sau chú năm không ghé chua hon một có

  2. Góc Của Vàng

    Hai vợ chồng ông vũ lo chụp hình bỏ ken lủo thủi kìa :))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *