Cầu Kính Sapa – Điểm đến không thể bỏ qua

One Comment

  1. Nhan Lò

    Minh Đang đứng ở địa phận Lai châu

    ma noi cái công trình nay là của sapa chỉ gần sapa thôi chu đau của sapa 🤣🤣🤣😂😂nói con k biết minh đang noi gi thi đừng up lên sapa thuộc Lai châu từ khi nao ma ctrinh ở địa phận lai châu ma sapa tự hào!??? Mẫu thuẫn vay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *