Câu đố vui thông minh cho bé các loại trái cây hoa quả phát triển tư duy trẻ mầm non

37 Comments

 1. Thị Thanh Nguyễn

  1 nho
  2 thanh long
  3 coc
  4 nhan
  5 ot
  6 na
  7 mo
  8 man cuc
  9 thi
  10 vai

 2. Trung Đức Trần

  Nho

 3. mai thị thìn

  1:nho
  2:thanh long
  3: coc
  4:nhan
  5:ot
  6:na
  7:mo
  8:mang cut
  9:thi
  10:vai

 4. Dhrh Furfh

  1nho 2thanh lòng 3coc 4 nhãn 5ớt 6na 7 mơ 8 măng cụt 9 thị 10 vải

 5. Ut Nguyen

  Ơt

 6. Ut Nguyen

  Nho

 7. Hai Tran

  Chao chi em tên hanh

 8. Hương Hoang

  5 ớt

 9. Tam Nguyen

  Nho

 10. Dua Chau

  9qua thị
  10qua vải

 11. Tiên Tran

  Em đúng hết

 12. nhung Th

  1nho

 13. Huyen Nguyen thanh

  1 nho 2 Thanh Long 3 cóc 4 nhãn 5 ớt 6 na 7 mơ 8 măng cụt 9 thị 9 vải 😄😄😎😎

 14. Nguyen van Do

  Ot

 15. Nguyen van Do

  Nhan

 16. Nguyen van Do

  Xoai

 17. Huynam Le

  1nho
  2 nhanh long
  3coc
  4nhan
  5 ơt
  6na
  7 mo
  8 mang cut

 18. My Le Hang

  Dễ quá

 19. kênh tổng hợp

  Na

 20. Phượng Nguyen

  dễ muốn chết

 21. Phuong Nguyen

  1 nho
  2 thanh long
  3 cóc
  4 nhãn
  5 ớt

 22. Hung Phamvan

  1nho
  2fhanh long
  3coc
  4nhan
  5ơt
  6na
  7mơ

 23. Hung Phamvan

  1nho
  2thang long
  3coc
  4 nhan
  5ơt

 24. VĂN LUYẾN Nguyễn

  A.nho
  B.thanh long
  C.coc
  D.nhan
  E.ot
  G.na
  H.mo
  I.mang cut
  M.qua thi
  N.qua vai

 25. Ok Google bến xe An Ninh Thanh

  Nho thanh. Long cọc nhãn ớt na mơ măng cụt

 26. Fhnv Dgh

  Nhan ,ot ,na,mo, mang cut,thi,vai

 27. Fhnv Dgh

  Coc

 28. Fhnv Dgh

  Dua

 29. Hu Tg

  Nho.thành.long.nhãn.ớt

 30. Pham Tien

  la pua dua hau

 31. Pham Tien

  la pua nho

 32. Tuyen Phuong

  1:nho
  2:thanh long
  3: cóc
  4: nhãn
  5: ớt
  6: na
  7: mơ
  8: măng cụt
  9: thị
  10: vãi

 33. Tai Huu

  na

 34. Tai Huu

  ớt

 35. chang nguyen

  Hơi khó chị hãy Ra đố nhưng đồ vật trong nhà nhé

 36. Tandu Dung

  3coc

 37. Tandu Dung

  2thanh long

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *