Câu Cá Biển Nha Trang – Ở Khu Du Lịch Hòn Chồng

2 Comments

  1. Khám phá Câu cá/Ẩm thực

    Mình cũng ở hòn chồng, có dịp đi câu cho mình đi theo học câu với được ko?

  2. Nhung Phạm

    Kênh Đình Hào mà vk chào a Đình Thi nhá hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *