Cách tải và cài đặt AOE 4k

One Comment

  1. Edally Phan

    Mình đã cài đặt thành công nhưng khi vào game bật enter gõ lệnh là bị đơ luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *