Cách ngắt dòng, xuống dòng chữ trong 1 ô excel

8 Comments

 1. Lò Văn Son

  Hay đấy, cơ mà nói thì nhanh mà không viết ra chả hiểu cái mẹ gì

 2. Anh Truong

  Nói k rỏ j hêt

 3. hưởng trần

  home enter là phím j vậy ad

 4. Hà Nguyễn

  thằng điên noí đéo nhje đc

 5. Trung Nguyễn văn

  dậy mà trả bài bản éo gì

 6. Đoàn Cầu

  Alt + enter

 7. Phuc Phuc

  thiệt chứ nói méo hiểu gì ôn enter là nút gì vậy

 8. Nguyễn Xuân Khánh

  ô len tơ là cái nút nào ý nhỉ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *