Cách đánh số trang trong Word 2007-2010-2013-2016 – Page Number

2 Comments

  1. Lô Hoa

    TRỜI ƠI, tôi đã thực hành thử rất nhiều các cách ở video khác, quyết tâm làm bằng đc, từng bước đều chính xác mà vẫn k đúng, rồi cuối cùng đến tận 2h sáng khi vào video này, chỉ cần 2 nút đã xong. cảm ơn anh rất nhiều ạ, rõ ràng theo cách này thì chẳng bg quên đc nữa, những lần trc đã làm đi làm lại bao nhiêu lần mà vẫn quên

  2. Quang Phúc Lưu

    Cho mình hỏi : mình có 1 trang word, mình muốn in 50 tờ để đóng sổ, vậy làm sao để số trang tự chạy từ 1-50 khi in ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *