Cách đánh số trang, đánh số trang từ trang bất kỳ word 2013

4 Comments

 1. Duy Hoàng

  Cảm ơn bạn nhiều

 2. Jenny Lau

  cảm ơn bạn nhiều nhé TT_TT

 3. Nguyen Phuoc Hau

  Cảm ơn bạn nhiều! Trong các video mình thấy video của bạn dễ thực hiện theo nhất.

 4. Kieu Pham

  mình cũng làm y như người hướng dẫn nhưng ko hiểu sao khi bấm vào PAGE NEXT thì nó lại xuất hiện thêm một trang mới giữa hai trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *