CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL ✅ BÀI 4 Cách sử dụng hàm if trong excel

6 Comments

 1. yến nguyễn thị hải

  Video dễ hiểu, a hãy lm nhiều video nữa đi ạ

 2. van duy do

  Sao mình viết đúng công thức mà không được nhỉ =IF(h4>6,”đạt”,”không”) mà lại không ra nhỉ

 3. Excel Tự Học

  Xem chi tiết công thức và hàm tại link https://www.tuhocexcel.net/2018/05/cach-su-dung-ham-if-trong-excel-co-ban.html

 4. Mạnh Linh Lương

  Câu hỏi là Nếu ký tự đầu tiên là W thì ghi "Windows" và ngược lại là "Mac OS" điền công thức sao ad?

 5. Hoang Anh Tran

  Chỉ dùm mình câu về cách tính hệ số lương. Biết điều kiện: bậc 1 thì hệ số lương 2,16. Cứ tăng một bậc hệ số lương tăng 0,36

 6. Vương Văn Hiệu

  Cách sử dụng hàm if trong excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *