Cà Mau – Châu Đốc – Hà Tiên

3 Comments

  1. Nguyên Tường Nguyễn

    Xe còn rộng quá kìa

  2. Kiem Duyen Ngo

    Khúc gần cuối ko hay

  3. Kiem Duyen Ngo

    Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy rất hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *