BV Nhi TW: Viện phí “trên trời”, dân bức xúc | VTC1

3 Comments

  1. Nguyen Dang Nam

    o dau chang the, ca nuoc,

  2. tưoi Trái Cây

    Ai là bệnh nhân vào viện tư thực với cái giá trên trời người nhà đa đóng tiền trước khi khám từng khoắng một tron gói sau đưa người nhà đi khám cư vào khoa nào lại chi tiền mặt

  3. Nguyễn Dương

    chỉ có ở VN giá viện phí lập kỷ luật thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *