BV BÌNH DÂN – TẦM SOÁT MIỄN PHÍ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG CHO 1000 NGƯỜI