Bokor Adventure: Hải Đăng trên đảo Kohrong Sanloem – Cambodia

2 Comments

  1. Flower Hoa Vinh Pham

    Hay và hữu ích nè anh Bok. Hẹn 1 dịp gần đc đi trip của anh . LuLu 😆

  2. Trang Nguyen

    hơi mờ anh nhỉ, nhưng mọi người đi vui quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *