bắn chim bằng ná cao su.cận cảnh bắn sóc đỏ và chim

7 Comments

 1. Tẽn Tẽn

  Hello a cho hỏi thun pre v3 a mua của ai vậy

 2. Thanh Nguyễn Lương

  0.75 bi 7 hả

 3. Tẽn Tẽn

  Sao bắn góc 45 roi a

 4. Tẽn Tẽn

  A vẫn còn xài thun pre v3 0.75 phai k a

 5. thai slingshot 68 sling hsot

  ủng hô anh like nhr

 6. Hiển Dương

  Ban hay qua anh oi…Kho thun anh 20/14/150 ha anh

 7. nguyễn hiệp slingshot

  có những muchj tiêu khó thấy được vì khoảng cách xa và phản ánh nắng,2 là bắn bụi bờ khó nhìn thấy roc đk muchj tiêu ae thong cảm
  mới tập xuất video có gì ae góp ý thêm với nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *