Bài 18. Thiết kế biển quảng cáo đứng trong CorelDRAW X7

2 Comments

  1. Nguyễn Hoàng Nam

    Dạy kiểu này hiểu mới sợ, có nhiều thao tác không nói ai biết làm theo. Cứ thao thao bất tuyệt làm.

  2. Hài Nguyễn

    Anh dạy kèm thiết kế ko ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *