8 Phá pass file excel KHÔNG dùng phần mềm

10 Comments

 1. Trần Hoàn

  Nhận mở khóa file office (excel, word) từ 2003 – 2016.
  Vui lòng gửi file vào địa chỉ: tranhoan14012010@@t hoặc liên hệ 0981.396.784
  Lưu ý: Bạn phải cam kết rằng file đó thuộc quyền sở hữu của bạn.
  Hân hạnh phục vụ

 2. Học Excel 123

  Sub PasswordBreaker()

  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

  MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation

  Else

  If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _

  vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub

  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer

  Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer

  Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer

  Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

  On Error Resume Next

  For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

  For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

  For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

  For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

  ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _

  Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _

  Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

  Next: Next: Next: Next: Next: Next

  Next: Next: Next: Next: Next: Next

  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation

  End If

  End Sub

 3. Blog Chia Sẻ Kiến Thức Máy Tính

  Nhận phá password office giá rẻ nhé ae từ 2003 – 2019. Liên hệ chi tiết tại đây

  📧 Inbox vào fanpage: https://www.messenger.com/t/phapasswordoffice

  Hoặc

  ✉ Gửi thư về hòm thư điện tử : phamdo0912@gmail.com

  Hoặc

  ☎ Gọi điện trực tiếp vào : 086 79 88 268

 4. Trần Hoàn

  Nhận mở khóa file office (excel, word) từ 2003 – 2016.
  Vui lòng gửi file vào địa chỉ: tranhoan14012010@@t hoặc liên hệ 0981.396.784
  Lưu ý: Bạn phải cam kết rằng file đó thuộc quyền sở hữu của bạn.
  Hân hạnh phục vụ

 5. Trần Hoàn

  NHẬN MỞ KHÓA CÁC LOẠI FILE OFFICE (WORD, EXCEL…) TỪ 2003 ĐẾN 2016 VỚI CÁC DẠNG KHÓA ĐĂNG NHẬP, KHÓA VBA, KHÓA SHEET, PROTEC…
  VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0981.396.784 HOẶC GỬI VÀO GMAIL: tranhoan14012010@gmail.com
  (Xin lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bản quyền của file)
  RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ !

 6. Nhat Luu

  sau một lúc nghiên cứu và phải hiện đuôi file mình cũng đã làm được rồi. cảm ơn bạn nhé

 7. Bui Hien

  Cái này hay quá, mình hay tải file có pass mà chưa biết làm thế nào

 8. HP Feed

  mình làm được rồi, cảm ơn bạn nhé

 9. Học Excel 123

  Bây giờ, Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ 2

  thực hiện trên file "subtitute (2)"

  trước tiên mình sẽ lưu file này vào một thư mục mới cho các bạn dễ nhìn

  Bước 1: các bạn lưu file dưới dạng đuôi .zip

  Bước 2: các bạn mở file .zip phần worksheets chọn sheet bị khóa là "sheet 1" đưa ra ngoài

  Tiếp theo các bạn làm như sau

  Chuột phải sheet 1 như mình làm nhấn ctrl+F tìm kiếm "protect" sau đó xóa phần đó đi và lưu lại

  Bước 3: di chuyển sheet 1 vừa xong vào file .zip

  Bước 4: Đổi đuôi .zip thành .xlsx

  CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

 10. Học Excel 123

  Hôm nay, mình hướng dẫn các bạn 2 cách PHÁ PASS file excel KHÔNG dùng phần mềm

  một file excel bị khóa thì thanh công cụ bị mờ đi và không làm được bất kỳ thao tác nào trên file

  Cách 1:

  mình sẽ thực hiện trên file có tên "subtitute 1"

  Cách làm trong Excel 2007 Trở đi như sau: bấm Alt + F11 để hiện ra bảng Visual Basic Editor rồi sau đó thực hiện theo bước 3 như phía dưới.

  Cách làm trong Excel 2003 như sau:

  1. Mở file Excel có chứa các Sheet có pass

  2 Chọn menu Tools -> Macro -> Visual Basic Editor

  3 Nhấp đúp vào Sheet mà bạn muốn phá pass

  Nếu bạn chưa thấy các Sheet bên phía trái của màn hình thì bấm: Ctrl + R để hiện các Sheet.

  Nhiều máy khi bấm Alt + F11 thì không thấy cửa sổ bên trái hiện các Sheet

  4. Copy đoạn mã sau vào và nhấn menu Run -> Run Sub/UserForm hoặc nhấn F5

  5. Máy hỏi bạn có muốn xử lý nó không ? Nếu muốn bấm YES

  6. Bạn chờ một lúc máy sẽ phá Pass cho bạn. Và có thông báo sau khi phá Pass thành công.

  sau đây mình sẽ thực hiện phá pass

  các bạn cop mã này

  Mã:

  Sub PasswordBreaker()

  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

  MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation

  Else

  If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _

  vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub

  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer

  Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer

  Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer

  Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

  On Error Resume Next

  For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

  For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

  For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

  For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

  ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _

  Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _

  Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

  Next: Next: Next: Next: Next: Next

  Next: Next: Next: Next: Next: Next

  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation

  End If

  End Sub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *