❤️AMPLY LUXMAN 505X GIÁ CHƯA ĐẾN 10TR ĐÃ LÀM E JBL L100 CENTURY SIÊU LÒNG ❤️

One Comment

  1. Quyet Ninh

    Amly đánh đôi này có vẻ hơi đuối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *