Маленькая страна

Маленькая странаTên bài hát: Маленькая страна
Ca sĩ:: Наташа Королёва
Nhóm thành viên: Phạm Thị Mai và Nguyễn Duy Toàn
Lớp: 17CNN01
Khoa: Tiếng Nga
Trường: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng
VIDEO THAM GIA CUỘC THI LÀM VIDEO NHẠC CỦA KHOA TIẾNG NGA NĂM 2019

source: https://chicagorussianriders.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chicagorussianriders.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *