¤L.V.L¤ cách kiếm nang lượng khi hết trong game heo đến rồi